Türkiye'de Kimler Mason ?


DEVLET ADAMLARI VE POLITIKACILAR


Bülent ECEVİT (Aynı Zamanda BİLDERBERGÇİ)

Kemal DERVİŞ (DÖNME-SABATAİST-ASLEN YAHUDİ)

İsmail CEM (DÖNME-SABATAİST-ASLEN YAHUDİ) ...

DEVLET ADAMLARI VE POLITIKACILAR
 

Bülent ECEVİT (Aynı Zamanda BİLDERBERGÇİ)
 

Kemal DERVİŞ (DÖNME-SABATAİST-ASLEN YAHUDİ)
 

İsmail CEM (DÖNME-SABATAİST-ASLEN YAHUDİ)
 

Rahşan ECEVİT (DÖNME-SABATAİST-ASLEN YAHUDİ)
 

Süleyman DEMİREL (Dili Her Tarafa Dönen laf Ebesi Nam-ı Diğer Çoban SÜLÜ)
 

Mesut YILMAZ (Pişkin Siyasetçi)
 

İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL (Aynı zamanda BİLDERBERGÇİ
 

Naim Talu: 12 Mart dönemi Basbakanlanndan,
 

Abdi İpekçi : Milliyet Gazetesi Başyazarı idi, faili meçhul cinayette öldürüldü
 

 

  
O. Kibar : Eski İzmir Belediye Reisi,
 

Simavi Biraderler : Hürriyet, Günaydın Gazeteleri ile hemen hemen bütün seks mecmua ve magazinlerinin sahipleri,
 

Nejat Eczacıbaşı : Meşhur Sanayici, Bilderberg Üyesi, , Emil Galip Sandalcı : «Vatan» Gazetesi yazarı,
 

«Dönme» Cavit: Maliye Bakanlarından. İzmir Suikastine adı karıştığı için asılmıştır.
 

Selim Sarper : 1960 ihtilali döneminin Dışişleri Bakam (ölü),
 

Macit GÖkberg : î. Ü. Felsefe Profesörü, TKD Üyelerinden,
 

Ahmet Emin Yalman : Türkiye Dönmelerinin Pîri. Eski Vatan Gazetesi sahibi, Millî Mücadele esnasında Türkiye'nin halklara bölünerek parçalarınıasmı savunan kişi (ölü),
 
Talat Human : Milliyet Gazetesi yazan ve Eski Kültür Bakanı,
 

Sami Kohen : Milliyet Gazetesi yazan ve Üstad Mason, v.b.
 

KAYNAK: Tarih Boyunca Yahudiler Ve Turkler
 

 

Yazar: Hikmet Tanyu, Bilge Yayınevi, Tarihsiz, İkinci Baskı, I. Cilt, s. 159
 

DEVAMI SIRADA BEKLEYİN
 

 

5. Murad (1840-1904) 33. Osmanli Padisahi
 

Sehzade Kemaleddin Efendi (1847-1905) 5. Murad'in kardesi
 

Sehzade Nureddin Efendi (1851-1885) 5. Murad'in kardesi
 

Ahmed Seyid 5. Murad'in Basmabeyincisi
 

Koca Mustafa Resit Pasa (1800-1858) Sadriazam
 

Ali Pasa (1815-1871) Sadriazam
 

Keçeci zade Fuat Pasa (1815-1869) Sadriazam
 

Tunuslu Ethem Pasa (1818-1893) Sadriazam
 

Hayreddin Pasa (1821-1890) Sadriazam
 

Mithat Pasa (1822-1884) Sadriazam
 

Ahmet Vefik Pasa (1823-1891) Sadriazam ve yazar
 

Ibrahim Hakki Pasa (1863-1918) Sadriazam ve yazar
 

Talât Pasa (1874-1921) Sadriazam
 

M. Rasit Erer (1868-1952) Mâliye, Maarif ve Evkaf Nâziri, ögretmen
 

Cemal Pasa (1872-1922) Bahriye Nâziri
 

Cavit Bey (1875-1926) Mâliye Nâziri
 

Tevfik Bey Mâliye Nâziri (1916-1917)
 

Ahmet Nesimî Sayman ( ? - 1958) Hariciye Nâziri
 

Ali Münif Nafia Naziri (1917-1918)
 

Kirkor Agaton (1825-1868) Posta Nâziri
 

Ethem Pertev Pasa (1827-1872) Devlet adami ve yazar
 

Prens Mehmed Abdülhalin Pasa (1830-1894) Devlet adami ve musikisinas
 

Prens Aziz Hasan Pasa
 

Süleyman Asaf (1841-1913) Devlet adami ve sair
 

Damat Ahmet Nami Bey (1873- ?) Sam Valisi, Abdülhamid'in damadi
 

Resit Pasa Ankara Valisi
 

Mithat Sükrü Bleda (1874-1956) Ittihat ve Terakkî Firkasi Umumî kâtibi
 

Faik Süleyman (1886- ?) Mâliye Müstesari
 

Cevdet Mâsuk (1895- ?) Temyiz Mahkemesi âzasi
 

Ali Sefkatî (1872-1896) Hürriyet Kahramani
 

Abdullah Macid Bey (1841-1917) Matbuat-i Dahiliye Müdürü
 

Azmi Polis Müdürü
 

Bedri Polis Müdürü
 

Bahattin Sâkir Ittihat ve Terakkî Merkez-i Umumî azasi
 

Ebu Bekir Hâzim Politika adami
 

Ibrahim Temo (1865-1945) Politika adami
 

Resneli Niyazi (1873-1913) Hürriyet Kahramani
 

Suphi Hayrettin Pasa Istanbul Sehremini
 

Cemal Pasa (1872-1922) Devlet adami ve kumandan
 

Kâzim Özalp (1880-1968) Büyük Millet Meclisi Reisi
 

 

Hasan Saka (1886-1960) Basbakan (1947-1948)
 

Suat Hayri Ürgüplü (1903-1981) Basbakan (1965)
 

Mümtaz Ökmen Basbakan yardimcisi, Adalet Bakani (1946)
 

Akif Iyidogan (1894- ?) Basbakan Yardimcisi
 

Ahmet Salih Korur (1904-1982) Basbakanlik müstesari
 

Bekir Sami Kunduh (1865-1933) Disisleri Bakani (1920-1921)
 

Tevfik Rüstü Aras (1883-1972) Disisleri Bakani (1925-1938)
 

Selim Sarper (1899-1968) Disisleri Bakani (1960-1962)
 

Mehmet Cemil Uybadin (1881-1957) Içisleri Bakani (1925-1927)
 

Sükrü Kaya (1883-1959) Içisleri Bakani (1927-1938)
 

Hasan Menemencioglu Adalet Bakani (1941-1943)
 

Vasif Çinar Millî Egitim Bakani (1924-1925)
 

Mustafa Necati (1894-1929) Millî Egitim Bakani (1925-1929)
 

Hasan Ali Yücel (1897-1961) Millî Egitim Bakani (1938-1946)
 

Münir Birsel Milli Savunma Bakani (1947-1948)
 

Hulûsi Köymen (1891-1965) Milli Savunma Bakani (1951-1952)
 

Resat Muhlis Erkmen (1891- ?) Tarim Bakani (1931-1937) (1939)
 

Mümtaz Tarhan (1908-1970) Çalisma Bakani (1955-1957)
 

Zühtü Velibese Ticaret Bakani (1950-1951)
 

Ahmed Dalli Ticaret Bakani (1969-1970)
 

Celal Tevfik Karasapan (1899-1973) Bakan, Millî Emniyet Baskani
 

Cevat Abbas Gürer (1887- ?) Atatürk'ün yâveri, Bolu Milletvekili
 

Süleyman Asaf (1841-1913) Bursa Milletvekili
 

Bekir Lütfü (1875-1933) Tokat Milletvekili
 

 

Niyazi Ismet Gözcü (1884-1966) Istanbul MIlletvekili
 

Saip Özer (1888-1956) Çorum Milletvekili
 

Haydar Nâfiz Antalya Milletvekili
 

Saadettin Riza Istanbul Milletvekili
 

Mehmet Rüstü (1893- ?) Bursa Milletvekili
 

Hüseyin Izzet (1897- ) Afyon Milletvekili
 

Dr. Fuat Kirklareli Milletvekili
 

 

Haci Mehmet (1882- ?) Kütahya Milletvekili
 

Mahmut Nedim (1882- ?) Malatya Milletvekili
 

Resit Kadri (1884- ?) Kayseri Milletvekili
 

Kâzim Pasa (1878- ?) Diyarbakir Milletvekili
 

Lûtfi Müfit (1875- ?) Kirsehir Milletvekili
 

Hâzim Muammer (1893- ?) Kirsehir Milletvekili
 

Hayrettin Ismail (1887- ?) Bilecik Milletvekili
 

Hamdi Ismail (1893- ?) Konya Milletvekili
 

Dr. Yigitoglu Galip (1893- ?) Antalya Milletvekili
 

Osman Nuri (1880- ?) Manisa Milletvekili
 

Mükerrem (1885- ?) Isparta Milletvekili
 

Dr. Ahmet Refik (1873- ?) Bursa Milletvekili
 

Resit Kadri (1884- ?) Kayseri Millet Vekili
 

Süreyya Tevfik (1892- ?) Tokat Milletvekili
 

Ahmet Remzi (1893- ?) Gaziantep Milletvekili
 

Refet Pasa Istanbul Milletvekili
 

 

Ahmet Riza Milletvekili
Esat Nuri (1882- ?) Amasya Millitvekili
 

Ragipzade Hüsnü (1886- ?) Milletvekili
 

Mehmet Nuri (1869- ?) Milletvekili
 

 

Kâzim Hüsnü (1863- ?) Milletvekili
Ali Riza (1887- ?) Mardin Milletvekili
Menemenlioglu Kemal (1883- ?) Manisa Milletvekili
Dr. Mazhar Mehmet (1885- ?) Aydin Milletvekili
Ismail Hakki (1876- ?) Kütahya Milletvekili
Mehmet Halit (1883- ?) Ankara-Burdur Milletvekili
Hilmi Uran (1886-1957) Milletvekili
Nisim Masliyah Milletvekili
Fikret Milletvekili, Dr.
Ihsan Serif Milletvekili, ögretmen
Selim Sirri Tarcan (1874-1956) Milletvekili, egitimci
Muhittin Üstündag (1883-1953) Istanbul Valisi
Lutfi Kirdar (1888-1961) Istanbul Valisi
Nevzat Tandogan (1894-1946) Ankara Valisi
Fatin Güvendiren (1873- ?) Bursa Valisi
Mehmet Esref (1879- ?) Izmit Valisi
Mustafa Rahmi Aydin Valisi
Salih Kiliç (1899- ?) Ankara Emniyet Md., Vali
M. Resat Mimaroglu (1882-1953) Sûra-yi Devlet Reisi, Millet Vekili
Ali Riza Sûrayi Devlet Daire Baskani
Ali Riza Sun Temyiz Mahkemesi âzasi
Suat Muhtar Davaz Sefir, Paris Büyük Elçisi
Hüseyin Râgip Moskova Sefiri
Kenan Ömer Öner (1881- ?) Avukat, Politikaci
ASKERLER
 

Humbaraci Ahmet Pasa (1675-1742)Comte de Bonneval, topçulugu islah eden
Hobart Pasa (1822-1886) Ingiliz Amirali, Türk Müsiri
Namik Pasazade Hüseyin Cemil Pasa Abdülaziz'in Basmabeyincisi (1830-1890)
Mehmet Rauf Pasa Abdülaziz'in Basyaveri
Gazi Osman Pasa (1832-1900) Plevne Kahramani
Fuat Pasa (Deli) (1835-1931) Müsir
Faik Süleyman Pasa (1886- ?) 1.Cihan Harbinde Kafkas cephesinde sehit olmustur
Hüseyin Hüsnü Pasa (1850-1926) Erkâniharp pasasi
Ali Ihsan Sâbis Pasa (1882-1957) Birinci Ordu Kumandani
Ali Kemal Sariay Pasa (1875-1965) Jandarma Umum Kumandani
Ali Remzi Yigitgüder Pasa (1883-1965) Topçu Erkâni Harbi
Zeki Dogan Pasa (1896-1961) Hava Kuvvetleri Kumandani
Yümni Üresin Pasa (1897- ?) Münakalat Vekili
Esref Manas Pasa (1896-1963) Y.S. üyesi
 

 

BILGINLER VE PROFESÖRLER
 

Münif Pasa (Mehmet Tahir) (1828-1919) Bilgin ve Devlet adami
Antranik Gircikyan Pasa Tip Doktoru
Selim Sâbit Efendi (1829-1910) Memlekette yeni usul maarifi kuran
Mehmet Ali Baba (1853 - 1943) Kizilay ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurucularindan
Hüseyin Kâzim Kadri (1870-1934) Lügatçi, yazar
Hasan Cemil Çambel (1877-1967) T.T.K. Baskani
Mustafa Zühtü Inhan (1881-1970) Iktisat Profesörü
Samim Gönensay Hukuk Profesörü
Neset Ömer Irdelp (1882-1952) Tip Profesörü
Faik Sabri Duran (1882-1943) Cografya Profesörü
Mustafa Sekip Tunç (1886- ?) Psikoloji Profesörü
Mustafa Inan (1881-1970) I.T.Ü. Rektörü
M.Kemal Öke (1884-1955) Tip Profesörü
Vasfi Rasit Sevig (1887-1971) Hukuk Profesörü
Besim Ömer Akalin (1862-1940) Tip Profesörü, Rektör, Milletvekili
Niyazi Ismet Gözcü (1884-1966) Tip Profesörü
Hüsnü Hâmit (1887- ?) Fen Fakültesi Reisi
Mustafa Hulki Erem (1888-1956) Profesör, Rektör
Suphi Kâmil (1889- ?) Y.Müh., Rektör
Burhanettin Toker (1890-1951) Hekim, Ord. Prof.
Salih Murat Uzdilek (1891-1967) Fizik Profesörü
Fahri Arel (1894- ?) Hekim, Ord. Prof.
Muzaffer Sevki (1897- ?) Tip Profesörü
Kerim Erim (1894-1952) Matematik Profesörü, dekan

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !